morad
08 شهریور 1401 - 15:05

وزیر انرژی بلغارستان: 10 سال زمستان وحشتناک در انتظار اروپاست

وزیر انرژی بلغارستان گفت، اگر رهبران اتحادیه اروپا اقدام فوری انجام ندهند، این اتحادیه احتمالا 5 تا 10 زمستان وحشتناک را تجربه خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از راشاتودی، تین ون در استراتن، وزیر انرژی بلغارستان اظهار داشت: اگر رهبران اتحادیه اروپا گام‌های فوری به منظور اعمال سقف قیمتی برای قیمت های کنترل نشده گاز برندارند، این اتحادیه احتمالا در سال های آینده، زمستان های «وحشتناکی» را تحمل کنند. استراتناتحادیه اروپابرندارنداین مقام بلغارستانی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «اگر کاری صورت نگیرد، 5 تا 10 زمستان بعدی وحشتناک خواهد بود...ما باید بر روی منابع و در سطح اتحادیه اروپا و ثابت نگه داشتن قیمت ها کار کنیم.» به گفته ون در استراتن، یک سقف قیمتی می تواند 770 یورو از قبوض انرژی که در حال افزایش است، کم کند. استراتناین مقام بلغارستانی معتقد است، ارتباط میان قیمت گاز و قیمت برق نیاز به اصلاحات فوری دارد. این اظهارات در حالی بیان می ‌شود که رهبران اتحادیه اروپا قرار است به منظور مقابله با هزینه سرسام‌ آور قبوض انرژی برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سراسر این اتحادیه، نشست اضطراری برگزار کنند. وکارهاون در استراتن تصریح کرد: «بازار انرژی اروپا در حال در هم‌شکستن است و به اصلاحات نیاز فوری دارد؛ این وضعیت دیگر برای بسیاری از خانواده ها و شرکت ها قابل تحمل نیست. برق مانند سال گذشته ارزان تولید می شود اما با قیمت‌های بی‌سابقه فروخته می شود. با انجام اصلاحات، ما در حال مقابله با سودهای اضافی هستیم.» استراتنهم‌شکستنخانوادهوزیر انرژی بلغارستان افزود: «زمان حرف زدن تمام شده است و اکنون زمان تصمیم گیری‌ست.» انتهای پیام/ انتهای
منبع: فارس
شناسه خبر: 686627